Slávnostný nástup ku Dňu boja za slobodu a demokraciu


Slávnostný nástup ku Dňu boja za slobodu a demokraciu

Dňa 16. novembra 2023 si príslušníci 81. krídla Sliač pripomenuli slávnostným nástupom Deň boja za slobodu a demokraciu. V roku 1989 sa dňa 17. novembra uskutočnil pochod pražských študentov, ktorí vyjadrili nesúhlas s vtedajšou politikou vládnucej komunistickej strany. Demonštrácia sa stala najsilnejším impulzom smerujúcim k pádu komunistickej totality v Československu.

Veliteľ útvaru plukovník František Pytlík prečítal počas nástupu rozkaz prezidentky Slovenskej republiky. Prezidentka vo svojom rozkaze označila 17. november 1989 za jednu z najvýznamnejším udalostí moderných slovenských dejín. Všetci tí, ktorí prispeli individuálnou mierou  k zmene, si zaslúžia pripomenutie a prejav úcty. Na záver rozkazu zablahoželala všetkým prítomným profesionálnym vojakom a zamestnancom k tomuto významnému dňu.

Slávnostný nástup pokračoval udelením vojenských vyznamenaní vybraným profesionálnym vojakom a to udelením vojenského kríža za vernosť Ozbrojeným silám SR, pamätnej medaile ministra obrany SR, odznaku náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a Vojenského kríža za vernosť OS SR. Vyznamenania odovzdal veliteľ 81. krídla Sliač. Veliaci poddôstojník 81. krídla Sliač, štábny nadrotmajster Rastislav Skubeň, udelil ďalším profesionálnym vojakom písomnú pochvalu udelenú za iniciatívny prístup pri prezentácii 81. krídla na verejnosti počas návštevy Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici dňa 8. novembra 2023 a za príkladnú reprezentáciu OS SR a 81. krídla na verejnosti pri zabezpečovaní Dňa vojnových  veteránov v Banskej Bystrici dňa 11. novembra 2023.

 


Slávnostný nástup ku Dňu boja za slobodu a demokraciuSlávnostný nástup ku Dňu boja za slobodu a demokraciuSlávnostný nástup ku Dňu boja za slobodu a demokraciuSlávnostný nástup ku Dňu boja za slobodu a demokraciuSlávnostný nástup ku Dňu boja za slobodu a demokraciuSlávnostný nástup ku Dňu boja za slobodu a demokraciuSlávnostný nástup ku Dňu boja za slobodu a demokraciuSlávnostný nástup ku Dňu boja za slobodu a demokraciuSlávnostný nástup ku Dňu boja za slobodu a demokraciu

Autor: 81.k Sliač , Foto: 81.k Sliač - Dátum: 20.11.2023
Čítanosť: 1004
Verzia pre tlač

Skočiť na menu